PVA – Archives

Sưu tầm những bài viết hay trên internet…

Bật hibernate trong windows 7

Hiện nay khi cài Windows 7. Chúng ta không thấy Chức năng Hibernate được tích hợp vào trình Shutdown Start menu như thế này:
Click the image to open in full size.
Vậy làm thế nào để gọi nó ra?
Giải pháp sau đây sẽ giúp bạn lấy lại nó trong Start menu
B1: Mở Command prompt với quyền Admin và gõ Powercfg /hibernate on
Click the image to open in full size.
Đóng Command prompt lại
Bước này chỉ để kích hoạt chức năng Hibernate thôi. Nếu máy bạn đã kích hoạt rồi thì bỏ qua bước này.
Sau bước này Khổ nỗi đã kích hoạt mà sao vẫn không thấy nó vô start menu? Ta làm bước tiếp sau đây- Rất quan trọng
B2: Vào start>SearchPower options và enter để mở của sổ setting Power options: Bạn kích chọn như hình sau:

Click the image to open in full size.

Và chọn như hình sau:
Click the image to open in full size.
Xuống Mục Sleep và chọn OFF như hình:
Click the image to open in full size.

Thoát ra và kiểm tra thấy như thế này!!!!

Click the image to open in full size.
Click the image to open in full size.

About these ads

Comments are closed.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: